นักธุรกิจต่างชาติร่วมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

นักธุรกิจต่างชาติร่วมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

นักธุรกิจต่างชาติร่วมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

รูปข่าว : นักธุรกิจต่างชาติร่วมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

นักธุรกิจต่างชาติร่วมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

ประธานหอการค้านานาชาติแนะไทยจัดระบบขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ ให้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะการขอใบอนุญาต เพื่อแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ขณะเดียวกัน รัฐต้องวางแผนระยะยาว พร้อมปลูกฝังความรู้ตั้งแต่วัยเด็ก
นายนานเดอร์ จี ฟอน เดอ ลูเฮ ประธานหอการค้านานาชาติ กล่าวถึงการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในหลายประเทศว่า ต้นเหตุสำคัญเกิดจากการรับสินบนและความต้องการลดขั้นตอนการลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะการขอใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์และฮ่องกงกลับประสบความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากขนาดของประเทศที่ค่อนข้างเล็ก จึงสามารถควบคุมดูแลได้

ขณะที่ประเทศในกลุ่มยุโรป แม้มีปัญหาทุจริตคอรัปชั่น แต่ภาพรวมก็มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพราะกระบวนการต่างๆ ไม่ซับซ้อนยุ่งยากและชัดเจน

สำหรับประเทศไทย ควรจัดทำขั้นตอนต่างๆ ให้สะดวกขึ้น ซึ่งขณะนี้มีองค์กรธุรกิจ 27 แห่ง ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น แต่ยอมรับว่า การแก้ไขไม่ง่ายนัก ดังนั้นต้องมีการวางแผนระยะยาว โดยรัฐต้องทำความเข้าใจกับประชาชนและเข้าไปบริหารจัดการอย่างจริงจัง รวมถึงการปลูกฝังความรู้ในระบบการศึกษาตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สำคัญ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน