ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร้องรายชื่อตกหล่นไม่มีสิทธิ์รับเงิน

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร้องรายชื่อตกหล่นไม่มีสิทธิ์รับเงิน

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร้องรายชื่อตกหล่นไม่มีสิทธิ์รับเงิน

รูปข่าว : ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร้องรายชื่อตกหล่นไม่มีสิทธิ์รับเงิน

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร้องรายชื่อตกหล่นไม่มีสิทธิ์รับเงิน

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิ ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด รายชื่อตกหล่นทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชัยภูมิจำนวนกว่า 200 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากรายชื่อตกหล่น โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่เสนอรายชื่อ อยู่ในบัญชีรายชื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อที่เจ้าของบ้านไม่รู้จักอีกหลายคน แต่รายชื่อแฝงชื่อกลับมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากรัฐบาล โดยทางจังหวัดจะเร่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้เร่งด่วน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน