"ขจัดภัย-สมชาย" ประเมิน 1 ปีรัฐประหาร คลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าได้

"ขจัดภัย-สมชาย" ประเมิน 1 ปีรัฐประหาร คลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าได้

"ขจัดภัย-สมชาย" ประเมิน 1 ปีรัฐประหาร คลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าได้

รูปข่าว : "ขจัดภัย-สมชาย" ประเมิน 1 ปีรัฐประหาร คลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าได้

นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ยอมรับผลการดำเนินงานของรัฐบาล-คสช.ในช่วง 1 ปี หลังยึดอำนาจรัฐประหาร สามารถคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้า และปรับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจของประเทศบางส่วนได้แล้ว ขณะที่อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ชี้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในอดีตคลี่คลายลงแล้ว แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องความเห็นต่าง ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ สมาชิก สปช.และอดีตสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เชื่อว่า ภาพรวมการบริหารงานด้านความมั่นคงของรัฐบาล-คสช.ในรอบ 1 ปี หลังยึดอำนาจรัฐประหาร สามารถควบคุมสถานการณ์ความขัดแย้ง และนำสถานการณ์มาสู่ความสงบเรียบร้อยขึ้น แม้จะยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ แต่ก็มั่นใจว่า ท้ายที่สุดจะหาข้อสรุปร่วมกัน และผ่านอุปสรรคหรือปัญหาทุกอย่างไปได้ โดยเฉพาะกรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง กล่าวยอมรับการขับเคลื่อนด้านเศษฐกิจ ทั้งกรณีการเดินหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความพยายามในการปรับโครงสร้างด้านต่าง ๆ แต่ก็ชี้ว่าเศรษฐกิจภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล คสช.ไม่เติบโตเท่าที่ควรจะเป็นด้วยเงื่อนไขความล่าช้าและอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจโลก แต่ก็ย้ำเตือนให้รัฐบาล-คสช.วางยุทธศาสตร์ให้ชัดขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมฝากเร่งรัดแก้ปัญหาครัวเรือน

รศ.สมชาย และนายขจัดภัย กล่าวชื่นชมและสนับสนุนให้รัฐบาล-คสช.เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการทุจริตในภาครัฐให้เข้มข้นและจริงจังต่อไป โดยชี้ว่าตลอด 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล-คสช.ได้ดำเนินการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแล้ว และถือว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นแนวทางสำคัญในการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ พร้อมเชื่อมั่นว่ารัฐบาล-คสช.จะนำพาบ้านเมืองข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านไปได้ด้วยความราบรื่น


กลับขึ้นด้านบน