กกต.ห้ามส.ส.บริจาคน้ำท่วมเกิน 3,000 บาท

กกต.ห้ามส.ส.บริจาคน้ำท่วมเกิน 3,000 บาท

กกต.ห้ามส.ส.บริจาคน้ำท่วมเกิน 3,000 บาท

รูปข่าว : กกต.ห้ามส.ส.บริจาคน้ำท่วมเกิน 3,000 บาท

กกต.ห้ามส.ส.บริจาคน้ำท่วมเกิน 3,000 บาท

ที่ประชุม กกต. มีมติไม่ให้ ส.ส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบริจาคเงิน หรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเกินกว่า 3,000 บาท

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต. มีมติไม่ให้ ส.ส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเกินกว่า 3,000 บาท เนื่องจากขัดกับมาตรา 89 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง ส่วนกรณีรัฐบาลแจกเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000บาทนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัตตินี้ ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ปรธธานสภาฯต้องสั่งปิดประชุมหลังจากองค์ประชุมไม่ครบเนื่องจาก ส.ส.ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน