ชี้นำงบฉุกเฉินการบินไทยจัดตั้งไทยไทเกอร์ แอร์ไลน์ไม่ได้

ชี้นำงบฉุกเฉินการบินไทยจัดตั้งไทยไทเกอร์ แอร์ไลน์ไม่ได้

ชี้นำงบฉุกเฉินการบินไทยจัดตั้งไทยไทเกอร์ แอร์ไลน์ไม่ได้

รูปข่าว : ชี้นำงบฉุกเฉินการบินไทยจัดตั้งไทยไทเกอร์ แอร์ไลน์ไม่ได้

ชี้นำงบฉุกเฉินการบินไทยจัดตั้งไทยไทเกอร์ แอร์ไลน์ไม่ได้

ปลัดกระทรวงคมนาคมระบุการขอใช้งบสำรองฉุกเฉินของการบินไทยจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งสายการบินไทยไทเกอร์ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น คณะกรรมการต้องรับผิดชอบ
นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถใช้งบฉุกเฉินจำนวน 200 ล้านของบริษัทฯ จัดตั้งสายการบินไทยไทเกอร์ แอร์เวย์ส ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์ แอร์ไลน์) ตามความเห็นของคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ ได้ แม้แนวคิดนี้ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเห็นชอบแล้วก็ตาม

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งมายังกระทรวงคมนาคมว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถใช้งบฉุกเฉินลงทุนได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบอร์ด ที่มีนายอำพน กิตติอำพน เป็นประธาน ซึ่งหากมีการร้องเรียนไปองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. หรือ สตง. เพื่อตรวจสอบ บอร์ดการบินไทยต้องรับผิดชอบ

ขณะที่นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า การจัดตั้งสายการบินไทยไทเกอร์ ยังเป็นไปตามแผนเดิม และเตรียมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนมี.ค.54


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน