เกิดโรคระบาดในสัตว์หลังน้ำท่วมติดต่อกันนาน

เกิดโรคระบาดในสัตว์หลังน้ำท่วมติดต่อกันนาน

เกิดโรคระบาดในสัตว์หลังน้ำท่วมติดต่อกันนาน

รูปข่าว : เกิดโรคระบาดในสัตว์หลังน้ำท่วมติดต่อกันนาน

เกิดโรคระบาดในสัตว์หลังน้ำท่วมติดต่อกันนาน

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ออกฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัยที่เป็นโรคเครียดและโรคซึมเศร้าหลังน้ำลด ขณะที่สัตว์เลี้ยงในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเริ่มป่วยเป็นโรคปากเท้าเปื่อย หลังต้องอยู่ในพื้นที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
ปศุสัตว์อำเภอปากพะยูน และปศุสัตว์อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ออกฉีดยาป้องกันและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค หลังโคเนื้อในพื้นที่ป่วยเป็นโรคปากเท้าเปื่อย เจ้าหน้าที่ต้องกักกันบริเวณสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงในตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่พบว่าเริ่มป่วยเป็นโรคปากเท้าเปื่อยเช่นกัน โดยสัตว์ที่พบอาการป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เปียกชื้น ขณะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้

เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนในจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องช่วยผู้ประสบภัยบ้านหนองคล้า ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย เกี่ยวข้าวหนีน้ำขึ้นมาตากให้แห้ง หลังระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นวันละเกือบ 10 เซนติเมตร ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาผักในตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หลังรับเรื่องร้องเรียนว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคา

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการตรวจรักษาร่างกายและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ประสบภัยในอำเภอพุทไธสง โดยพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดความเครียด และเป็นโรคซึมเศร้า เนื่องจากนาข้าวและบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเสียหาย

ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกบในตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบหลังชลประทานได้ปล่อยน้ำลงมาในพื้นที่ ทำให้กบที่เลี้ยงไว้หลายหมื่นตัวลอยหายไปกับน้ำ

ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้นำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหลายร้อยชุดมาบริจาคที่ศาลาการเปรียญวัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ ก่อนจะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์นี้ (14 พ.ย.)


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน