G20 เห็นพ้องสร้างสมดุลทางการค้าระหว่างประเทศ

G20 เห็นพ้องสร้างสมดุลทางการค้าระหว่างประเทศ

G20 เห็นพ้องสร้างสมดุลทางการค้าระหว่างประเทศ

รูปข่าว : G20 เห็นพ้องสร้างสมดุลทางการค้าระหว่างประเทศ

G20 เห็นพ้องสร้างสมดุลทางการค้าระหว่างประเทศ

การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ จี20 ปิดฉากลงแล้ววันนี้ โดยผู้นำชาติสมาชิกเห็นพ้องที่หาแนวทางการในการสร้างความสมดุลทางการค้าและการลงทุน

นายบารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวภายหลังการปิดการประชุมจี 20 ในกรุงโซลของเกาหลีใต้ว่า การแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลทางการค้านอกจากทุกฝ่ายจะต้องกำหนดแนวทางในการค้าและการลงทุนระหว่างกันและการปฏิรูปกฎระเบียบการเงินแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆต้องสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงอีกด้วย

ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายโอบาม่า ถือเป็นการตำหนินโยบายควบคุมค่าเงินหยวนของรัฐบาลจีนและมองว่าค่าเงินหยวนอ่อนค่ากว่าความเป็นจริง ขณะที่ผ่านมาสหรัฐระบุว่า การดำเนินนโยบายดังกล่าวของจีนจะช่วยให้จีนสามารถช่วยในเรื่องการส่งออกและการสำรองเงินตราระหว่างประเทศ และถือว่าเป็นการค้าที่ไม่ยุติธรรม

ส่วนผลสรุปของที่ประชุมกลุ่มผู้นำจี 20 ได้บรรลุข้อตกลงที่จะร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าและการลงทุนเพื่อช่วยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีความยั่งยืน ตลอดจนสามารถข้ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นได้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน