คกก.อ้อยและน้ำตาล สรุปราคาอ้อยขั้นต้นตันละ 945 บาท

คกก.อ้อยและน้ำตาล สรุปราคาอ้อยขั้นต้นตันละ 945 บาท

คกก.อ้อยและน้ำตาล สรุปราคาอ้อยขั้นต้นตันละ 945 บาท

รูปข่าว : คกก.อ้อยและน้ำตาล สรุปราคาอ้อยขั้นต้นตันละ 945 บาท

คกก.อ้อยและน้ำตาล สรุปราคาอ้อยขั้นต้นตันละ 945 บาท

นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เสนอให้ตัวแทนชาวไร่อ้อยมีส่วนร่วมพิจารณาโครงสร้างราคาน้ำตาลทราย หลังกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายชำระหนี้ ธ.ก.ส.หมด ขณะที่ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2553/2554 ได้ข้อสรุปที่ตันละ 945 บาท
นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย มีมติเห็นชอบ ราคาอ้อย ที่ระดับความหวาน 10 ซีซีเอส ตันละ 945 บาท ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน 20 บาท หลังมีการทำประชาพิจารณ์ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2553/2554 พร้อมสาเหตุที่ราคาอ้อยต่ำกว่าปีก่อน เป็นเพราะเงินบาทแข็งค่า และยังมีการเพิ่มปริมาณน้ำตาลโควต้า ก. หรือน้ำตาลบริโภคในประเทศ จาก 22 ล้านกระสอบเป็น 25 ล้านกระสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการฯเตรียมเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พิจารณาเงินชดเชยแก่เกษตรกรตันละ 105 บาท คิดเป็นเงินรวม 7,000 ล้านบาทในสัปดาห์หน้า ส่วนกรณีที่รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาโครงสร้างราคาน้ำตาลทราย หลังคาดว่ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จะชำระหนี้ ธ.ก.ส.หมดในต้นปีหน้า

ด้านนายชัยวัฒน์ คำแก่นคูณ นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ควรให้ตัวแทนชาวไร่อ้อยเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณา และเห็นว่าควรเก็บเงินเข้ากองทุนฯในอัตราเดิม 5 บาท เพื่อใช้เป็นกลไกรักษาเสถียรภาพราคา

ปัจจุบัน กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ยังมีหนี้ค้างชำระ 8,400 ล้านบาท คาดว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 แต่หากต้องการให้มีเงินบริหารกองทุนฯ สำรอง 8,000-10,000 ล้านบาท เพื่อชดเชยให้เกษตรกร 200,000 ราย จะต้องจัดเก็บจนถึงเดือนธันวาคม 2554


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน