ป.ป.ช.เตรียมประกาศปฏิญญากรุงเทพต่อต้านการทุจริต

ป.ป.ช.เตรียมประกาศปฏิญญากรุงเทพต่อต้านการทุจริต

ป.ป.ช.เตรียมประกาศปฏิญญากรุงเทพต่อต้านการทุจริต

รูปข่าว : ป.ป.ช.เตรียมประกาศปฏิญญากรุงเทพต่อต้านการทุจริต

ป.ป.ช.เตรียมประกาศปฏิญญากรุงเทพต่อต้านการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะประกาศปฏิญญากรุงเทพ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เพื่อรณรงค์ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เตรียมประกาศปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เพื่อความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะได้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ก่อนการปิดประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 16 ในวันนี้ (13 พ.ย.) ซึ่งเป็นวันสุดท้าย เวลา 16.00 น.

ก่อนหน้านี้ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก ลงนามความร่วมมือในการตรวจสอบการทุจริตและความโปร่งใส่ รวมถึงการส่งเสริมเรื่องคุณธรรม โดยหลังจากนี้ หากพบความไม่ชอบมาพากล ธนาคารโลก หรือ ปปช. จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและให้การสนับสนุนดำเนินการสืบสวนสอบสวนร่วมกันได้ พร้อมยอมรับว่า ก่อนหน้านี้ได้รับความมือและการสนับสนุนข้อมูลจากธนาคารโลก แต่ทำได้เพียงระดับหนึ่ง จึงเชื่อมั่นว่าหลังลงนามในข้อตกลงร่วมกันจะทำให้การประสานงานได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น แม้แต่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

ขณะที่ไทยและธนาคารโลกได้ลงนามร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่นเดียวกับปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะรณรงค์ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ก่อนจะพัฒนาความร่วมมือไปสู่อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตมากว่า 135 ประเทศทั่วโลก


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน