เอแบคโพลล์สำรวจพบประชาชนกลัวอุบัติภัยจราจร

เอแบคโพลล์สำรวจพบประชาชนกลัวอุบัติภัยจราจร

เอแบคโพลล์สำรวจพบประชาชนกลัวอุบัติภัยจราจร

รูปข่าว : เอแบคโพลล์สำรวจพบประชาชนกลัวอุบัติภัยจราจร

เอแบคโพลล์สำรวจพบประชาชนกลัวอุบัติภัยจราจร

เอแบคโพลล์สำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ารัฐบาลกำหนดให้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต พร้อมกันนี้ยังรู้สึกว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
เอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รายงานผลการสำรวจในโครงการความคิดเห็นเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี วาระแห่งชาติว่าด้วยอุบัติเหตุทางถนน ด้านกรณีศึกษาประชาชนอายุ 18-75 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ จาก 1,204 ตัวอย่างว่า ประชาชนร้อยละ 68 ไม่เคยทราบเกี่ยวกับการกำหนดให้การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็น "วาระแห่งชาติ" และร้อยละ 59 นึกไม่ออกถึงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาล เพื่อลดการตายบนท้องถนนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ร้อยละ 70 รู้สึกว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่วนร้อยละ 93 เชื่อว่า ปัญหาจากตัวผู้ขับขี่ เช่น ประมาท ขับเร็ว ขับปาด แซงคับขัน เมาแล้วขับ เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ

ส่วนคำถามถึงเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องรีบดำเนินการเพื่อลดปัญหาการตายบนท้องถนน กลุ่มตัวอย่างระบุ 3 อันดับแรกคือ การป้องกันคนเมาแล้วขับ, การลดความเร็วบนท้องถนน และการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่

ขณะเดียวกัน เรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรเร่งปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างระบุเป็นอันดับแรกคือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รองลงมาคือการศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ รวมทั้งการมีนโยบายที่ชัดเจนและให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับการลดอุบัติเหตุทางถนน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน