ปิดฉากการประชุมต่อต้านการทุจริตโลกครั้งที่ 14

ปิดฉากการประชุมต่อต้านการทุจริตโลกครั้งที่ 14

ปิดฉากการประชุมต่อต้านการทุจริตโลกครั้งที่ 14

รูปข่าว : ปิดฉากการประชุมต่อต้านการทุจริตโลกครั้งที่ 14

ปิดฉากการประชุมต่อต้านการทุจริตโลกครั้งที่ 14

ปิดฉากการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 ด้วยการประกาศปฏิญญากรุงเทพร่วมกันต่อต้านทุจริต เพราะเป็นต้นตอแห่งปัญหาความยากจน และ เป็นภัยต่อความมั่นคง

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต หรือ ป.ป.ช. โลกครั้งที่ 14 ปิดฉากด้วยการส่งมอบต่อให้ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในอีก 2 ปีข้างหน้าแต่ก่อนหน้านี้ นาย แบรี่ โอคีฟ ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ และนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวถึงความสำเร็จของการประชุมที่นำไปสู่การประกาศปฏิญญากรุงเทพ ที่มีสาระสำคัญ ถึงการขจัดความทุจริตให้หมดสิ้นไปจากสังคม เพราะทำให้เกิดปัญหาความยากจน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ

ทั้งนี้ปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้นมาจากภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงควรให้โอกาสเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมแก้ปัญหามากขึ้น ขณะเดียวกันต้องเพิ่มอำนาจในภาคประชาชน และภาคสังคมเข้ามาตรวจสอบการทุจริต โดยเฉพาะการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่เยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ขณะที่ นายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ผลจากการประชุมครั้งนี้เป็นสิ้งที่เน้นย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการแก้ปัญหาการทุจริตมาถูกทางแล้วโดยใช้แนวทางการป้องกันควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน