ครม.เศรษฐกิจพิจารณากรอบค่าชดเชยสวนยางพารา

ครม.เศรษฐกิจพิจารณากรอบค่าชดเชยสวนยางพารา

ครม.เศรษฐกิจพิจารณากรอบค่าชดเชยสวนยางพารา

รูปข่าว : ครม.เศรษฐกิจพิจารณากรอบค่าชดเชยสวนยางพารา

ครม.เศรษฐกิจพิจารณากรอบค่าชดเชยสวนยางพารา


พรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา มีมติส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 5 เขตที่ว่างแล้ว ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรี เศรษฐกิจ ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คณะกรรมการอำนวยการกำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. เตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรอบการจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งค้างการพิจารณาของ ครม.จากสัปดาห์ที่แล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. เตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และวาตภัยเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรอบการจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งค้างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญที่จะพิจารณาเพิ่มเติมคือการวางกรอบจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มเปิดกรีดน้ำยางได้แล้ว และกลุ่มที่ยังไม่ได้เปิดกรีดน้ำยาง เนื่องจากการประชุม ครม.เมื่อสัปดาห์ก่อนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เพราะเกษตรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมเสนอขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าชดเชยให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัย และวาตภัย ที่เบื้องต้นสรุปจ่ายให้กับผู้ประสบเหตุครอบครัวละ 5,000 บาท และพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าเสียหายต่อสวนยางพารา ในอัตราที่จะจ่ายต้องเท่าเทียมกัน ทั้งที่เป็น และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งสรุปไว้ที่ 17,000 บาท แต่ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่ แนวทางการสงเคราะห์ ที่ต้องแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มเปิดกรีดน้ำยางได้แล้ว และกลุ่มที่ยังไม่ได้เปิดกรีดน้ำยาง ขณะเดียวกัน ต้องพิจารณาพื้นที่การปลูกที่ลุกล้ำหรือผิดกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้ในคราวเดียวกันขณะที่การประชุม ครม.เศรษฐกิจ

ขณะที่ "คณะกรรมการอำนวยการกำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย " คชอ. จะเสนอมาตรการในการช่วยเกษตรกร ในพื้นที่ภาคกลาง ที่ต้องการจะกลับมาประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการจัดหาพันธุ์ข้าว และการเร่งรัดสำรวจข้อมูลเพื่อดำเนินการฟื้นฟูในระยะที่ 2 เช่นเดียวกับข้อมูลที่ต้องสำรวจในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การเยียวยาให้ชัดเจน

ส่วนความเคลื่อนไหวการเมือง วันนี้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ประธานพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวกรอบทูลขออภัย พล.ต. ม.จ.จุลเจิม ยุคล ที่มีข่าวว่าพรรคทูลเชิญเข้าร่วมงานทางการเมือง พร้อมระบุเป็นเพียงการหารือดำเนินโครงการถวายความจงรักภักดีของพรรคเพื่อไทย

ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนามีมติพรรคที่จะ ส่งนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แต่ไม่มีมติให้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี โดยให้เป็นการตัดสินใจของตัวบุคคล

สำหรับผลสรุปของการลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.ของรัฐมนตรี คาดกว่าการประชุม ครม.ในวันนี้พรุ่งนี้น่าจะมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนออกมาจากที่ประชุม โดยเฉพาะหลักการของนายกรัฐมนตรีต่อเรื่องนี้ เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การเยียวยา ผลจากการประชุม ครม.เศรษฐกิจและข้อเสนอ ของ คชอ. ก็ต้องเข้าที่ประชุม ครม.ในวันพรุ่งนี้เช่นกันแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน