“ประสพสุข” ชี้ให้ส.ว.อภิปรายถกร่างพ.ร.บ.กสทช.เต็มที่

“ประสพสุข” ชี้ให้ส.ว.อภิปรายถกร่างพ.ร.บ.กสทช.เต็มที่

“ประสพสุข” ชี้ให้ส.ว.อภิปรายถกร่างพ.ร.บ.กสทช.เต็มที่

รูปข่าว : “ประสพสุข” ชี้ให้ส.ว.อภิปรายถกร่างพ.ร.บ.กสทช.เต็มที่

“ประสพสุข” ชี้ให้ส.ว.อภิปรายถกร่างพ.ร.บ.กสทช.เต็มที่

วุฒิสภาเปิดประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.กสทช.แล้ว หลังสภาฯ ได้ส่งร่างกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบมาให้พิจารณา โดยประธานวุฒิสภาจะเปิดให้สมาชิกอภิปรายกันอย่างเต็มที่ และก็เชื่อว่าท้ายที่สุดจะเห็นชอบร่างกฎหมายไปได้อย่างไม่มีปัญหา

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า การประชุมวันนี้ (15 พ.ย.) เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) จะเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง และเชื่อว่าจะผ่านได้ เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการรอกฎหมายใหม่ เพื่อให้กระบวนการจัดสรรกรรมการ กสทช.ที่ค้างการสรรหาให้สามารถเดินหน้าได้

ประเด็นหลักที่กรรมาธิการร่วมฯ สรุปและเห็นชอบให้แก้ไข ประกอบด้วยการกำหนดให้กรรมการ กสทช. มี 11 คน และต้องมีอายุระหว่าง 35-70 ปี ซึ่งต้องไม่อยู่ในระหว่างดำรงตำแหน่งทางการเมือง, การกำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่ให้อนุญาต สัมปทาน นำส่งรายได้เข้ารัฐ 3 ปีหลังกฎหมายบังคับใช้, การกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานธุรการ สรรหา และคัดเลือกกรรมการ กสทช.

ส่วนการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ให้ภาคประชาชนร้อยละ 20 ตามมาตรา 85 ของร่างกฎหมาย ให้สิทธิในการดำเนินชั่วคราว เฉพาะในพื้นที่ที่มีคลื่นความถี่เพียงพอต่อการจัดสรร จนกว่าจะจัดทำแผนระบบดิจิตอลแล้วเสร็จแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน