วุฒิสภาผ่านร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

วุฒิสภาผ่านร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

วุฒิสภาผ่านร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

รูปข่าว : วุฒิสภาผ่านร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

วุฒิสภาผ่านร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

นับแต่วันนี้ไปร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯจะอยู่ระหว่างการรอประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ และด้วยเนื้อของร่างกฎหมาย ก็มีการคาดการณ์ว่าเห็น กรรมการ กสทช. ได้ ภายในเดือนเมษายน ปี 2554

วุฒิสภาใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษในการพิจารณาวาระด่วน เรื่องที่ 2 คือ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 82 ต่อ 4 เสียง โดยตลอดทั้งวันของการประชุมวุฒิสภาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตร เนื่องจากเป็นวาระด่วนเรื่องแรก

สำหรับสาระสำคัญของร่างที่ได้รับความเห็นชอบ คือ การกำหนดให้กรรมการ กสทช. มี 11 คน และต้องมีอายุระหว่าง 35-70 ปี ซึ่งต้องไม่อยู่ในระหว่างดำรงตำแหน่งทางการเมือง การกำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่ให้อนุญาต สัมปทานนำส่งรายได้เข้ารัฐ 3 ปีหลังกฎหมายบังคับใช้ กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานธุรการ และบทเฉพาะกาล กำหนดให้จัดทำแผนแม่บทภายใน 1 ปี แต่ระหว่างนั้นให้จัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ภาคประชาชนร้อยละ 20 เป็นสิทธิชั่วคราว เฉพาะในพื้นที่ที่มีคลื่นความถี่เพียงพอ หรือมีคลื่นอนาล็อค จนกว่าจะจัดทำแผนระบบดิจิตอลเสร็จ

หลังจากนี้วุฒิสภาจะส่งร่างกฎหมายให้รัฐบาลดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งตามขั้นตอนปกติ ส่วนใหญ่ ร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ จะได้รับการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ภายใน 7 หรือ 14 วัน และด้วยเนื้อหาของร่างกฎหมาย ก็ถูกคาดการณ์ว่า จะเห็นกรรมการ กสทช.ภายในเดือนเมษายน ปี 2554แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน