ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยาง

ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยาง

ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยาง

รูปข่าว : ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยาง

ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยาง

คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ยืนยันว่า ยังไม่มีการทุจริตการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนจำนวน 5,000 บาท ขณะที่คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบในหลักการชดเชยชาวสวนยางรวมเป็นเงิน 17,007 บาทต่อไร่ การประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ในวันนี้เห็นชอบในหลักการชดเชยชาวสวนยางโดยจะจ่ายเงินชดเชยร้อยละ 55 ของต้นทุนการผลิตต่อไร่ซึ่งอยู่ประมาณ 6,007 บาท รวมกับเงินสมทบจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือกสย.11,000 บาทต่อไร่ รวมเป็นเงิน 17,007 บาทต่อไร่แต่ต้องเป็นสวนยางที่ลงทะเบียนไว้ไม่ใช่ที่บุกรุก

โดยในวันนี้จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบจากการสำรวจความเสียหายเหตุอุทกภัยทั่วประเทศมีผู้ได้รับความเดือดร้อน 1,200,000รายมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 10,800,000ไร่

ขณะที่คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ.ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 32 จังหวัด ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ในฐานะประธานคณะกรรมการขอให้ทางจังหวัดที่ประสบอุทกภัยทั้งภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเร่งเสนอรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000บาท

ส่วนในพื้นที่ภาคใต้สามารถเสนอรายชื่อได้ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนทั้งหมดได้ครบภายในสิ้นเดือนนี้จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ 330,000 ครัวเรือน

นายสาทิตย์ ยังยืนยันว่า จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการหักค่าหัวคิว จากการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน แต่กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ข้อมูลทันที หากมีการร้องเรียนของประชาชน เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่อไป

สำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้เน้นแนวทางในการฟื้นฟู ผ่านโครงการฟื้นไทยด้วยใจไทยทั้งชาติ โดยให้ทางจังหวัดเร่งจัดตั้งกลไกการฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคประชาสังคม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน