ผู้ประสบอุทกภัยเรียกร้องธ.ก.ส.พักชำระหนี้

ผู้ประสบอุทกภัยเรียกร้องธ.ก.ส.พักชำระหนี้

ผู้ประสบอุทกภัยเรียกร้องธ.ก.ส.พักชำระหนี้

รูปข่าว : ผู้ประสบอุทกภัยเรียกร้องธ.ก.ส.พักชำระหนี้

ผู้ประสบอุทกภัยเรียกร้องธ.ก.ส.พักชำระหนี้

ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดบุรีรัมย์เรียกร้องให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับโครงสร้างหนี้ และ พักชำระหนี้ให้เกษตรกรที่เดือดร้อน 3 ปี หลังระดับน้ำลดลงกลับสู่ภาวะปกติเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. เรียกร้องให้ ธ.ก.ส.ช่วยปรับลดอัตราดอกเบี้ย ปรับโครงสร้างหนี้และพักชำระหนี้อย่างน้อย 3 ปีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ขณะที่ธ.ก.ส.เตรียมมาตรการช่วยเหลือตามที่ผู้ประสบภัยร้องขอ

สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์เตรียมส่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลความเสียหายของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ่อกว่า 2,500 ราย ในพื้นที่ 3 อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ก่อนรวบรวมข้อมูลเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งพิจารณาให้เงินช่วยเหลือ

โดยชาวบ้าน 525 ครัวเรือน ในอำเภอโนนสัง และ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำ รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า 2,600,000บาท

ขณะที่นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อดาน อำเภอสทิงพระ และนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา แสดงรำมโนราห์ให้กับชาวอำเภอนาทวี เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

นางรังสี พันธุมจินดา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดพัทลุง 7 ราย แบ่งเป็นค่าจัดการศพของสำนักนายกรัฐมนตรีรายละ 50,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยเงินทดลองเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน