นายกฯไปกัมพูชาร่วมประชุมเวที ACMECS

นายกฯไปกัมพูชาร่วมประชุมเวที ACMECS

นายกฯไปกัมพูชาร่วมประชุมเวที ACMECS

รูปข่าว : นายกฯไปกัมพูชาร่วมประชุมเวที ACMECS

นายกฯไปกัมพูชาร่วมประชุมเวที ACMECS

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปกัมพูชาร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง หรือ ACMECS ขณะเดียวกันจะมีการหารือระดับทวิภาคีกับ สมเด็จฮุนเซน เพื่อติดตามสิ่งที่ได้เคยพูดคุยกันไว้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS Summit ครั้งที่ 4 ที่ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือกันในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ที่ปัจจุบันมีความเชื่อมโยงความร่วมมือกันมากขึ้น และ ยังเป็นการติดตามความคืบหน้าความร่วมมือต่างๆ ที่ไทยอยู่ในบทบาทให้ความช่วยเหลือและร่วมกับประเทศสมาชิกในการพัฒนา จนถึงการเร่งรัดความร่วมมือทั้งด้านการเกษตร รวมถึงความพยายามผลักดันความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวเพราะหลายประเทศเป็นผู้ผลิตและส่งออกที่สำคัญ

ขณะเดียวกันไทยจะแสดงจุดยืนในการช่วยเหลือและสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาด้านต่างๆ

ทั้งนี้การประชุม นายกรัฐมนตรีจะมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศกัมพูชาเพื่อติดตามสิ่งที่ได้เคยพูดคุยกัน เพื่อให้การดำเนินการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและคลี่คลายปัญหาที่เป็นปมความขัดแย้ง

นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีที่ทางการรัสเซียออกมาระบุ ว่า การส่งตัวนายวิคเตอร์บูท ให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

โดยช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางด้วยเครื่องบิน ออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อปฏิบัติภารกิจ เข้าร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง หรือ ACMECS แล้วแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน