ปัญหาน้ำท่วมทำราคาข้าวผันผวนหลายพื้นที่

ปัญหาน้ำท่วมทำราคาข้าวผันผวนหลายพื้นที่

ปัญหาน้ำท่วมทำราคาข้าวผันผวนหลายพื้นที่

รูปข่าว : ปัญหาน้ำท่วมทำราคาข้าวผันผวนหลายพื้นที่

ปัญหาน้ำท่วมทำราคาข้าวผันผวนหลายพื้นที่

ผลผลิตข้าวที่ออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมากในขณะนี้ ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาราคาข้าวผันผวน ขณะที่เกษตรกรต้องเร่งนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวออกจำหน่าย
ชาวนาจังหวัดพิจิตรทยอยนำข้าวเปลือกจำหน่ายให้กับโรงสี แม้ขณะนี้ราคาจะปรับลดลงเฉลี่ยตันละ 500-1,000 บาท แต่เกษตรกรหลายคนจำใจต้องขายผลผลิต เพราะไม่มีที่เก็บและลานตากข้าว

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้าวหอมมะลิจังหวัด 105 ปรับราคาจากตันละ 11,800 บาท เหลือ 11,000-10,100 บาท เมื่อหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปน จะเหลือเพียงตันละ 7,000-8,000 บาท คาดสาเหตุจากผลผลิตข้าวเริ่มออกสู่ตลาด ประกอบกับการส่งออกข้าวต่ำกว่าเป้าหมาย

เช่นเดียวกับชาวนาที่จังหวัดศรีสะเกษ เร่งนำข้าวออกจำหน่าย เพราะไม่มีที่ตาก ประกอบกับราคาขายในพื้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 11 บาท และคาดการณ์ว่าราคาข้าวปีนี้จะสูงขึ้นอีก เพราะหลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน