มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯตั้งศูนย์ฟื้นฟูต้นแบบหลังน้ำลด ที่ตำบลพุคา จ.ลพบุรี

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯตั้งศูนย์ฟื้นฟูต้นแบบหลังน้ำลด ที่ตำบลพุคา จ.ลพบุรี

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯตั้งศูนย์ฟื้นฟูต้นแบบหลังน้ำลด ที่ตำบลพุคา จ.ลพบุรี

รูปข่าว : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯตั้งศูนย์ฟื้นฟูต้นแบบหลังน้ำลด ที่ตำบลพุคา จ.ลพบุรี

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯตั้งศูนย์ฟื้นฟูต้นแบบหลังน้ำลด ที่ตำบลพุคา จ.ลพบุรี

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย กำหนดแผนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรีหลังน้ำลด โดยจัดตั้งตำบลพุคา เป็นตำบลต้นแบบในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน ชนบทและการเกษตร รวมถึงต้นแบบการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชนที่อยู่อาศัย ก่อนจะขยายไปในจุดต่างๆที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยโดยศ.นพ.ดำรง เหรียญประยูร ผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีร่วมกันเปิดแผนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี ในโครงการ “บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

โดยผู้แทนพระองค์กล่าวถึงแผนฟื้นฟูฯมีทั้งหมด 4 แผนประกอบด้วย 1.แผนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยจะดูคนที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยตัวเอง 2.แผนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นการฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยจะนำเอาสิ่งที่ไร้ค่ากลับมาเป็นสิ่งที่มีค่า 3.แผนการฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และ 4.แผนการฟื้นฟูอาชีพ ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถทำได้มีกินมีใช้ภายใน 45 วันหลังน้ำลดจนชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองได้

และนอกจากนี้ยังมีแผนงานต้นแบบฟื้นฟูและการสร้างความมั่นคงทางอาชีพรายย่อย คือจะมีการจัดตลาดนัดธารน้ำใจเพื่อนพึ่งภาฯช่วยผู้ประสบภัยอุทกภัยร่วมกับจังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายนนี้ก่อนจะขยายไปในจุดต่างๆที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน