กรมสรรพสามิต เตรียมเสนอเก็บภาษีเพิ่ม

กรมสรรพสามิต เตรียมเสนอเก็บภาษีเพิ่ม

กรมสรรพสามิต เตรียมเสนอเก็บภาษีเพิ่ม

รูปข่าว : กรมสรรพสามิต เตรียมเสนอเก็บภาษีเพิ่ม

กรมสรรพสามิต เตรียมเสนอเก็บภาษีเพิ่ม

กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอกระทรวงการคลังให้จัดภาษีสุราและบุหรี่มากขึ้น พร้อมศึกษาเพิ่มอัตราภาษีสลากกินแบ่งรัฐบาลและแข่งม้า
นายพงศ์ภานุ เศวตรุณทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ขณะนี้กำลังศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิตการพนันจากสลากกินแบ่งรัฐบาล และการแข่งม้าเพิ่มขึ้น โดยจะเสนอกระทรวงคลังให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราและบุหรี่ในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภค บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ เนื่องจากในปัจจุบันมีการลักลอบนำสินค้าราคาถูกเข้ามาขายในประเทศจำนวนมาก โดยจะคำนวณโดยใช้ฐานราคาขายปลีก จากเดิมที่ใช้ราคาหน้าโรงงาน

ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สามารถจัดเก็บได้ 32,5000 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 857 ล้านบาท โดยสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บสูงกว่าประมาณการ 1,071 ล้านบาท ขณะที่ภาษีน้ำมันจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 469 ล้านบาท จากผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด ทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเพื่อการคมนาคมขนส่งลดลง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน