"พาณิชย์"ตรวจ รพ.เอกชน เร่งแสดงบัญชีราคายา-ค่าบริการ

"พาณิชย์"ตรวจ รพ.เอกชน เร่งแสดงบัญชีราคายา-ค่าบริการ

"พาณิชย์"ตรวจ รพ.เอกชน เร่งแสดงบัญชีราคายา-ค่าบริการ

รูปข่าว : "พาณิชย์"ตรวจ รพ.เอกชน เร่งแสดงบัญชีราคายา-ค่าบริการ

กระทรวงพาณิชย์ เริ่มตรวจโรงพยาบาลเอกชน เพื่อควบคุมราคาจำหน่ายยา และเร่งให้ติดป้ายหรือแสดงบัญชีราคา รวมทั้งค่าบริการด้วย

กรณีร้องเรียนราคายาและค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐฯหลายเท่าตัว กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีหน้าที่กำกับควบคุมราคายาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เริ่มตรวจโรงพยาบาลเอกชน เบื้องต้นขอให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งติดป้ายหรือแสดงบัญชีราคายาในที่เปิดเผย เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบ รวมทั้งค่าบริการด้วย หากสถานพยาบาลไม่ปฎิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ฐานไม่ปิดป้ายแสดงราคาซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย

ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม กรมการค้าภายใน เตรียมเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. พิจารณา จากนั้นเมื่อได้รับความเห็นชอบจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ขณะที่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างราคาให้มีเหมาะสม


กลับขึ้นด้านบน