กนป.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

กนป.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

กนป.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

รูปข่าว : กนป.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

กนป.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเห็นชอบแผนแก้ปัญหาราคาปาล์ม หลังประสบปัญหาราคาตกต่ำและกลุ่มตัวแทนปาล์มน้ำมันยื่นข้อเรียกร้องแก้ไขปัญหาหลายครั้ง โดยระยะสั้นเตรียมประกาศราคาแนะนำรับซื้อผลปาล์มทุกประเภทในราคาเดียวกัน ส่วนระยะยาวเร่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการสกัดน้ำมันปาล์ม

ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนให้กรมการค้าภายในประกาศราคาแนะนำรับซื้อผลปาล์มทะลาย ผลปาล์มร่วง ในราคาเดียวกัน โดยเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 17 รับซื้อกิโลกรัมละ 4 บาท 20 สตางค์ ทั้งโรงสกัดน้ำมันปาล์มและจุดรับซื้อ

หากเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่าร้อยละ 17 ทุก 1 เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น ราคาจะเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 30 สตางค์ หากเปอร์เซ็นต์น้ำมันลดลงทุก 1 เปอร์เซ็นต์ ราคาลดลงกิโลกรัมละ 25 สตางค์ โดยผ่อนผันให้เกษตรกรขายผลผลิตที่มีน้ำมันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ยังให้โรงกลั่น โรงผลิตไบโอดีเซลและผู้รับซื้อน้ำมันดิบ รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 26 บาท 20 สตางค์

ส่วนมาตรการระยะยาว ให้กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เกรด B พัฒนาศักยภาพการสกัดเพื่อให้สามารถสกัดปาล์มทะลายได้และเร่งรัดดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเก็บสต็อก 100,000 ตัน โดยให้องค์การคลังสินค้ารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จากโรงงานสกัด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 2,900 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน