คณะกรรมมาธิการปฎิรูปสื่อฯ เตือนระวังกลุ่มทุนแทรกแซง หวังทำให้ได้มาตรฐานในสิบปี

คณะกรรมมาธิการปฎิรูปสื่อฯ เตือนระวังกลุ่มทุนแทรกแซง หวังทำให้ได้มาตรฐานในสิบปี

คณะกรรมมาธิการปฎิรูปสื่อฯ เตือนระวังกลุ่มทุนแทรกแซง หวังทำให้ได้มาตรฐานในสิบปี

รูปข่าว : คณะกรรมมาธิการปฎิรูปสื่อฯ เตือนระวังกลุ่มทุนแทรกแซง หวังทำให้ได้มาตรฐานในสิบปี

คณะกรรมมาธิการปฎิรูปสื่อฯ เตือนระวังกลุ่มทุนแทรกแซง หวังทำให้ได้มาตรฐานในสิบปี กมธ.ปฏิรูปฯ เตือนผู้บริหารสื่อทุกสำนัก เฝ้าระวังกลุ่มทุนเข้ามาแทรกแซงการทำงาน และพร้อมที่จะเดินหน้าปฎิรูปสื่อไทยให้ได้มาตรฐานสากลภายในสิบปี

นายจุมพล รอดคำดี ประธานกรรมาธิการปฎิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์แลกเปลี่ยนแนวทางปฎิรูปสื่อกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อกำกับดูแลสื่อให้มีสิทธิเสรีภาพ บนความรับชอบผิดชอบ และปฎิรูปป้องกันการแทรกแซงสื่อที่ยังคงมีให้เห็น ต่อเนื่องโดยการปฎิรูปสื่อครั้งนี้อาจใช้เวลาเกือบ 10 ปี เพื่อให้สื่อมวลชนไทยได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล และเชื่อว่าหากปฎิรูปสื่อแล้วเสร็จ จะทำให้กำกับดูแลการทำงานสื่อได้ดีขึ้น ปราศจากการแทรกแซงสื่อของกลุ่มทุนและภาครัฐ ขณะเดียวกันข้อเสนอในการปฎิรูปสื่อครั้งนี้ยังเสนอให้มีองค์กรกลาง มากำกับดูแลให้สื่อทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น สภาวิชาชีพสื่อ ควรมีอำนาจอย่างแท้จริงในการกำกับดูแล และสามารถลงโทษสื่อที่ทำผิดได้ 


กลับขึ้นด้านบน