รมช.คมนาคมมั่นใจไทยปลดล็อกมาตรฐานความปลอดภัย ICAO ได้

รมช.คมนาคมมั่นใจไทยปลดล็อกมาตรฐานความปลอดภัย ICAO ได้

รมช.คมนาคมมั่นใจไทยปลดล็อกมาตรฐานความปลอดภัย ICAO ได้

รูปข่าว : รมช.คมนาคมมั่นใจไทยปลดล็อกมาตรฐานความปลอดภัย ICAO ได้

รมช.คมนาคมมั่นใจไทยปลดล็อกมาตรฐานความปลอดภัย ICAO ได้ ตามกำหนด 90 วัน ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จะประกาศขึ้นเว็บไซต์ของ ICAO ในการไม่ปลดไทยออกจากประเทศที่มีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่า จะทยอยส่งข้อมูลให้พิจารณา เพื่อชะลอการประกาศดังกล่าว

ภายหลังครบกำหนด 90 วันที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้ประเทศไทยแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญด้านความปลอดภัย (เอสเอสซี) แต่กรมการบินพลเรือนจะเดินทางไปเจรจากับ ICAO ในวันที่ 11 มิ.ย.2558 ซึ่งไม่ทันเวลาที่ ICAO กำหนด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่าสถานทูตไทยประจำนครมอลทรีออล ประเทศแคนาดา ได้ชี้แจงต่อ ICAO แล้ว และจะทยอยส่งข้อมูลที่แก้ไขให้ก่อนเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนความชัดเจนหลังมาตรการผ่อนปรนของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในช่วงท่องเที่ยว เบื้องต้นได้ให้แต่ละสายการบินไปทำความเข้าใจกับบริษัททัวร์ให้ชะลอการทำการตลาดช่วงนี้ก่อน

ส่วนการยกเลิกเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (ชาเตอร์ไฟล์ต) นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน ชี้แจงว่ากรณีสายการบินเอเชียน แอร์ ตรวจสอบก่อนทำการบินพบว่านักบินและผู้ช่วยนักบินมีตารางเวลาการพักผ่อนไม่เพียงพอตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งถือว่าอันตรายต่อเที่ยวบิน จึงสั่งให้จัดตารางบินใหม่ แต่ไม่สามารถส่งเอกสารการแก้ไขปัญหาให้กรมการบินพลเรือนญี่ปุ่นได้ทัน

สำหรับสายการบินนกสกู๊ตได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากสายการบินนกสกู๊ต เตรียมเครื่องบิน นักบิน และลูกเรือ ไม่ทันตามเวลากำหนด จึงยกเลิกเที่ยวบิน โดยแจ้งล่วงหน้ากับผู้โดยสารก่อนแล้ว จึงไม่มีผู้โดยสารเดินทางมารอขึ้นเครื่อง ซึ่งทั้งสองสายการบินได้เยียวยาผู้โดยสารแล้ว


กลับขึ้นด้านบน