ผู้เข้าร่วมรับฟังความเห็นร่าง รธน.ภาคอีสาน เสนอแก้กฎหมายเลือกตั้ง

ผู้เข้าร่วมรับฟังความเห็นร่าง รธน.ภาคอีสาน เสนอแก้กฎหมายเลือกตั้ง

ผู้เข้าร่วมรับฟังความเห็นร่าง รธน.ภาคอีสาน เสนอแก้กฎหมายเลือกตั้ง

รูปข่าว : ผู้เข้าร่วมรับฟังความเห็นร่าง รธน.ภาคอีสาน เสนอแก้กฎหมายเลือกตั้ง

ผู้เข้าร่วมรับฟังความเห็นร่าง รธน.ภาคอีสาน เสนอแก้กฎหมายเลือกตั้ง

เวทีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 2 ในวันนี้ (24 พ.ค.2558)  เริ่มกระบวนการแบ่งกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วม เพื่อแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะตามประเด็นหลักของร่างรัฐธรรมนูญ 5 ประเด็น เบื้องต้นมีผู้สนใจประเด็นพลเมืองเป็นใหญ่และระบบการเมืองรูปแบบใหม่เป็นจำนวนมาก

โดยผู้เข้าร่วมเวทีส่วนมากเห็นด้วยกับการที่ร่างรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับสิทธิพลเมืองมากขึ้น และสนับสนุนที่มาของส.ว.และการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม แต่แสดงความกังวลเรื่องกลไกในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง จึงเสนอให้มีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การตรวจสอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)


กลับขึ้นด้านบน