"บิ๊กสหพัฒน์ฯ " เตือน รธน.อาจสร้างความขัดแย้งใหม่

"บิ๊กสหพัฒน์ฯ " เตือน รธน.อาจสร้างความขัดแย้งใหม่

"บิ๊กสหพัฒน์ฯ " เตือน รธน.อาจสร้างความขัดแย้งใหม่

รูปข่าว : "บิ๊กสหพัฒน์ฯ " เตือน รธน.อาจสร้างความขัดแย้งใหม่

วันนี้ (24 พ.ค.2558) เป็นการรับฟังความเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากภาคเอกชน โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เตรียมเปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นจากสมาชิกทั่วประเทศในช่วงบ่าย ขณะที่ ประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เตือนรัฐบาลว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังยกร่างยังไม่สมบูรณ์เพียงพอและการเร่งทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่

สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมจัดสัมมนาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 โดยรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นสมาชิกหอการค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยเฉพาะประเด็นที่อาจกระทบภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังยกร่างอยู่ขณะนี้ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ จึงเสนอให้กลับไปเริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดวิธียกร่างใหม่ เพื่อความรอบคอบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ก่อนจะทำประชามติ ซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจแม้รัฐบาลทหารอาจจำเป็นต้องบริหารประเทศต่ออีกหลายปีก็ตาม

ก่อนหน้านี้ในการประชุม กกร. เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2558 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เข้าชี้แจงกรอบภาพกว้างของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเน้นการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ การเมืองใสสะอาดและสมดุล สร้างความเป็นธรรมในสังคมและนำชาติกลับสู่สันติสุข


กลับขึ้นด้านบน