กมธ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง รธน. ครั้งที่ 11 จ.อุดรธานี

กมธ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง รธน. ครั้งที่ 11 จ.อุดรธานี

กมธ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง รธน. ครั้งที่ 11 จ.อุดรธานี

รูปข่าว : กมธ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง รธน. ครั้งที่ 11 จ.อุดรธานี

กมธ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง รธน. ครั้งที่ 11 จ.อุดรธานี คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 11 ที่ จ.อุดรธานี โดยมีประชาชนจาก 20 อำเภอเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นใน 4 ประเด็นหลัก ก่อนส่งข้อเสนอทั้งหมดไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และนักศึกษาจาก 20 อำเภอ จ.อุดรธานี ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวทีที่ 11 จาก 12 เวทีทั่วประเทศ ภายในหอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นายประชา เตรัตน์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมฯ ระบุว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ประชาชนได้เสนอความเห็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ

โดยวันนี้ (25 พ.ค.2558) ได้กำหนดกรอบให้ประชาชนเสนอแนวทางใน 4 ส่วน คือส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์, ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง, ส่วนนิติธรรม ศาลและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง โดยข้อเสนอทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญผ่านทางสมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดอุดรธานีต่อไป


กลับขึ้นด้านบน