สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 6) : "สัมภาษณ์พิเศษทูตอังกฤษ"

สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 6) : "สัมภาษณ์พิเศษทูตอังกฤษ"

สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 6) : "สัมภาษณ์พิเศษทูตอังกฤษ"

รูปข่าว : สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 6) : "สัมภาษณ์พิเศษทูตอังกฤษ"

สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 6) : เดือนมิถุนายนปีนี้ ครบรอบ 800 ปี แมกนา คาร์ตา มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ ที่ลงตราประทับโดยกษัตริย์จอห์น แห่งอังกฤษ เอกสารฉบับนี้นักประวัติศาสตร์จำนวนมากยอมรับว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งรัฐธรรมนูญยุคปัจจุบัน ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 นับแต่วันเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย จนถึงขณะนี้กว่า 8 ทศวรรษแล้ว เพื่อเรียนรู้จากสองเหตุการณ์ ไทยพีบีเอส โดยการสนับสนุนจากบีบีซี แผนกภาษาไทย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแมกนา คาร์ตา และรัฐธรรมนูญไทยในอดีต ซึ่งคุณณัฏฐา โกมลวาทิน คุยกับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ตอนที่ 6 เสนอเรื่อง "สัมภาษณ์พิเศษอัครราชทูตอังกฤษ เกี่ยวกับความสำคัญของแมกนา คาร์ตา"


กลับขึ้นด้านบน