เก็บค่าธรรมเนียมใช้ถนนย่านแออัดลดปัญหาจราจรในสิงคโปร์

เก็บค่าธรรมเนียมใช้ถนนย่านแออัดลดปัญหาจราจรในสิงคโปร์

เก็บค่าธรรมเนียมใช้ถนนย่านแออัดลดปัญหาจราจรในสิงคโปร์

รูปข่าว : เก็บค่าธรรมเนียมใช้ถนนย่านแออัดลดปัญหาจราจรในสิงคโปร์

เก็บค่าธรรมเนียมใช้ถนนย่านแออัดลดปัญหาจราจรในสิงคโปร์ สิงคโปร์วางระบบขนส่งมวลชนและระบบรถไฟฟ้าเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยเฉพาะรถแท็กซี่ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี รวมถึงระบบรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ


กลับขึ้นด้านบน