เตรียมเสนอมติแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงให้ สธ.พิจารณา

เตรียมเสนอมติแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงให้ สธ.พิจารณา

เตรียมเสนอมติแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงให้ สธ.พิจารณา

รูปข่าว : เตรียมเสนอมติแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงให้ สธ.พิจารณา

เตรียมเสนอมติแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงให้ สธ.พิจารณา คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพง เตรียมเสนอมติการแก้ไขปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราคายาเป็นหลัก

การประชุมครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพง ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนเข้าร่วมในการประชุมเพื่อแสดงความเห็นด้วย

นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพง กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติให้ขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการผลักดันให้มีการติดราคาค้าปลีกยาทุกชนิด ตั้งแต่ออกมาจากโรงงาน รวมทั้งเสนอให้ประชาชนสามารถขอใบสั่งยาจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลแล้วไปซื้อกับเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไปเองได้

นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวบรวมข้อมูลราคายาทุกประเภทแล้วประกาศขึ้นเว็บไซต์และให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำราคาค่ารักษาพยาบาลของรัฐที่สำรวจมา 77 รายการ ประกาศขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

หลังจากนี้คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพงจะสรุปเรื่องทั้งหมดเสนอให้กับคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพง ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน พิจารณาต่อไป


กลับขึ้นด้านบน