ครม.เห็นชอบทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ-ลดขัดแย้ง

ครม.เห็นชอบทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ-ลดขัดแย้ง

ครม.เห็นชอบทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ-ลดขัดแย้ง

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ-ลดขัดแย้ง

ครม.เห็นชอบทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ-ลดขัดแย้ง รองนายกรัฐมนตรีระบุที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อสอบถามความคิดเห็นประชาชน และเป็นการป้องกันความขัดแย้งในอนาคต

วันที่ 3 มิ.ย.2558 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระบุว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (2 มิ.ย.2558) มีมติให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หลังมีข้อเสนอจากหลายฝ่ายให้ทำประชามติ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แล้ว รัฐบาลจึงเป็นผู้ตัดสินใจเพื่อไม่ให้เป็นการโยนปัญหาว่า ฝ่ายใดมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จะมีการบรรจุ 4 แนวทางในการดำเนินการ หากรัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านประชามติว่าจะมีทางออกอย่างไร ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา


กลับขึ้นด้านบน