กสท. สั่ง "ไทยทีวี-โลก้า" จ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน หากยุติออกอากาศช่องดิจิทัล

กสท. สั่ง "ไทยทีวี-โลก้า" จ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน หากยุติออกอากาศช่องดิจิทัล

กสท. สั่ง "ไทยทีวี-โลก้า" จ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน หากยุติออกอากาศช่องดิจิทัล

รูปข่าว : กสท. สั่ง "ไทยทีวี-โลก้า" จ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน หากยุติออกอากาศช่องดิจิทัล

 กสท. สั่ง กสท. สั่ง "ไทยทีวี-โลก้า" จ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน หากยุติออกอากาศช่องดิจิทัล

วันนี้ (3 มิ.ย.2558) นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ สายงานกิจการกระจายเสียง แสะกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจกากระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ (กสท.) พิจารณาประเด็นที่บริษัทไทยทีวี แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล 2 ช่อง คือ ไทยทีวี และ โลก้า  โดยที่ประชุมมีมติว่าการขอยกเลิกใบอนุญาตฯได้โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. กำหนด โดยบริษัทต้องแจ้งเหตุผล การยกเลิกประกอบกิจการและต้องกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ชม ให้ทาง กสทช. ก่อนเลิกกิจการ และเพื่อให้การยกเลิกใบอนุญาตฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บอร์ด กสท. จึงกำหนดเงื่อนไขก่อนเลิกกิจการ ดังนี้

1.ให้ทั้ง 2 ช่อง ไทยทีวี และ โลก้า  ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ร้อยละ 4  ที่จะครบกำหนดวันที่ 31 พ.ค. ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมปี 2557 ตามเงื่อนไขใบอนุญาตผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2 ของรายได้โดยจะเป็นรายได้ของสำนักงาน กสทช. และ ร้อยละ 2 ของรายได้นำส่งเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาและวิจัยกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

2.ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งแผนเยียวยาผู้ชม ของทั้ง 2 ช่อง  เพื่อให้คณะกรรมการ กสท. พิจารณา

3. ให้ชำระค่าธรรมเนียมเงินประมูลฯ ที่ยังคงค้างอีก 5 งวด ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน กสทช.นับจากวันที่ยกเลิกให้บริการ หากพ้นกำหนดถือว่าเข้าข่ายทำผิดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการและ ให้  สำนักงาน กสทช. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม กับผู้ที่ค้ำประกันให้บริษัท (ธนาคารกรุงเทพ)  รวมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5   นับจากวันที่ 28 พ.ค.2558  โดยทั้ง 2 ช่องยังค้างชำระ 5 งวด  รวมเป็นเงิน 1,634.4 ล้านบาท

4. หากบริษัทไม่ทำตาม ให้สำนักงาน กสทช. รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ กสท. เพื่อมีบทลงโทษตั้งแต่ พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามลำดับ ซึ่งการเพิกถอนใบอนุญาต จะส่งผลต่อการถือครองใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียมด้วย และ อาจมีผลต่อการพิจารณา การออกอากาศในช่องทีวีดาวเทียมด้วย


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน