สธ.เน้น 5 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2012

สธ.เน้น 5 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2012

สธ.เน้น 5 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2012

รูปข่าว : สธ.เน้น 5 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2012

สธ.เน้น 5 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2012 กระทรวงสาธารณสุขออกมาตราการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 หลังพบแพร่ระบาดในหลายประเทศของเอเชียตั้งแต่เดือนที่แล้ว สั่งเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง ต้องแจ้งประวัติการเดินทาง และรีบพบแพทย์หากมีอาการเจ็บป่วย หลังการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 เนื่องจากมีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในจีนและเกาหลีใต้

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้เตรียมการความพร้อมรับมือไวรัสดังกล่าว 5 ด้าน คือ 1.การประเมินความเสี่ยง โดยติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศ และประสานงานองค์การอนามัยโลก 2.เฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มที่เดินทางเข้า-ออกกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ต้องมีระบบติดตามเฝ้าระวัง 14 วัน 3.ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการในข่ายสงสัย ต้องอยู่ในห้องแยกเฉพาะ ในโรงพยาบาล 4.ความพร้อมการตรวจวินิจฉัยยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการ และ5.ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชน ไม่ให้ตระหนกและให้ความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรค

ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางไปตะวันออกกลาง ควรงดสัมผัสกับอูฐ หรือดื่มนมอูฐดิบ ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ และหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วภายใน 14 วัน มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้ใส่หน้ากากอนามัย รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากแหล่งแพร่โรคติดเชื้อไวรัสนี้ยังอยู่ในประเทศตะวันออกกลางเป็นหลัก


กลับขึ้นด้านบน