พศ.ไม่เห็นด้วยจัดเก็บภาษีพระ

พศ.ไม่เห็นด้วยจัดเก็บภาษีพระ

พศ.ไม่เห็นด้วยจัดเก็บภาษีพระ

รูปข่าว : พศ.ไม่เห็นด้วยจัดเก็บภาษีพระ

พศ.ไม่เห็นด้วยจัดเก็บภาษีพระ การประชุมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ (3 มิ.ย.2558) ยังไม่มีหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีพระสงฆ์และภาษีวัตถุมงคล ขณะที่รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แสดงความไม่เห็นด้วยที่จะมีการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

วันนี้ (3 มิ.ย.2558) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) หารือกับตัวแทนจาก 9 หน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย โดยได้พิจารณาข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เรื่องทรัพย์สินของวัดและของพระภิกษุ, ปัญหาพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย, การทำให้พระวินัยวิปริต และเรื่องของฝ่ายอาณาจักรที่ต้องสนับสนุนคุ้มครองกิจการของฝ่ายศาสนจักร

ที่ประชุมมีมติเห็นว่าการควบคุมทั้ง 4 ประเด็น ที่ สปช. เสนอมานั้น ให้ใช้กฎระเบียบเดิมตามพระธรรมวินัยที่บัญญัติไว้ดีอยู่แล้ว แต่ พศ.ต้องนำไปบังคับใช้ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ส่วนทรัพย์สินของวัดซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต้องการให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการ พศ. ระบุว่าภายในปีนี้ (2558) จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้วัดจัดทำบัญชีให้ได้ 17,000 แห่ง ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีพระสงฆ์และภาษีพุทธพาณิชย์ แต่ตนเองมองว่าการเก็บภาษีพระสงฆ์นั้นไม่สามารถทำได้ เพราะพระไม่มีรายได้เหมือนคนทั่วไป

"ผมคิดว่าเป็นเรื่องยาก การเก็บภาษีรายบุคคลนั้นเก็บจากรายได้ อย่างเงินเดือน หรือการทำธุรกิจ แต่พระสงฆ์ไม่มีรายได้ในส่วนนั้น"

ทั้งนี้ พศ. จะสรุปผลการประชุมให้มหาเถรสมาคมได้พิจารณา ก่อนนำส่งสำนักงานนายกรัฐมนตรีตามกรอบระยะเวลาในวันที่ 11 มิ.ย.2558


กลับขึ้นด้านบน