ระบบการวางผังเมืองสิงคโปร์ลดภาระหนี้ของประชาชน

ระบบการวางผังเมืองสิงคโปร์ลดภาระหนี้ของประชาชน

ระบบการวางผังเมืองสิงคโปร์ลดภาระหนี้ของประชาชน

รูปข่าว : ระบบการวางผังเมืองสิงคโปร์ลดภาระหนี้ของประชาชน

ระบบการวางผังเมืองสิงคโปร์ลดภาระหนี้ของประชาชน ประเทศสิงคโปร์วางผังเมืองและรัฐบาลควบคุมการก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือนทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ประชาชนไม่ต้องรับภาระหนี้ซึ่งจะมีการจัดตั้งกองทุนกลางในการหักเงินในแต่ละเดือนโดยรัฐบาลร่วมจ่่ายสมทบทำให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระหนี้ที่มากเกินไป


กลับขึ้นด้านบน