เทสโก้ในอังกฤษบริจาคอาหารเหลือให้การกุศล

เทสโก้ในอังกฤษบริจาคอาหารเหลือให้การกุศล

เทสโก้ในอังกฤษบริจาคอาหารเหลือให้การกุศล

รูปข่าว : เทสโก้ในอังกฤษบริจาคอาหารเหลือให้การกุศล

เทสโก้ในอังกฤษบริจาคอาหารเหลือให้การกุศล ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ในประเทศอังกฤษประกาศจะนำอาหารที่ขายไม่หมดในแต่ละวันบริจาคให้กับองค์กรการกุศลทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกที่บริจาคอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น "ฟู้ดแชร์"

ในแต่ละวันทางห้างจะนำอาหารที่ขายไม่หมดมารวบรวมไว้ จากนั้นจะบันทึกข้อมูลใส่ในแอพพลิเคชั่น"ฟู้ดแชร์" เพื่อแจ้งให้องค์กรการกุศลต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นทราบว่าวันนี้มีอาหารหรือผักผลไม้อะไรบ้างที่ขายไม่หมด และมีปริมาณเท่าไหร่ จากนั้นองค์กรการกุศลที่ต้องการจะแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่นว่าต้องการอาหารอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่ ซึ่งทางองค์กรการกุศลจะต้องเดินทางไปรับอาหารมาเอง นี่เป็นโครงการดีๆที่ช่วยลดการทิ้งอาหาร โดยนำไปแบ่งปันให้คนยากไร้หรือคนด้อยโอกาส

 ปีที่แล้วทั้งปีห้างเทสโก้ทิ้งอาหารที่จำหน่ายไม่หมดรวมมากกว่า 55,000 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้ 30,000 ตัน เป็นอาหารที่ยังรับประทานได้ ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทขนมอบเบเกอรี่

การจัดการกับอาหารที่ขายไม่หมดอย่างมีประสิทธิภาพกำลังเป็นกระแสที่คนในยุโรปตื่นตัว เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่งออกกฎหมายห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตทิ้งอาหารที่ขายไม่หมด โดยจะต้องนำไปบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือพลังงาน ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้จะมีโทษปรับและจำคุก ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีขึ้นเพื่อลดการทิ้งอาหารที่ยังสามารถรับประทานได้และยังลดปริมาณขยะเน่าเสียอีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน