กทม.ตรึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสงกรานต์สีลมถึง 15 เม.ย.

กทม.ตรึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสงกรานต์สีลมถึง 15 เม.ย.

กทม.ตรึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสงกรานต์สีลมถึง 15 เม.ย.

รูปข่าว : กทม.ตรึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสงกรานต์สีลมถึง 15 เม.ย.

กทม.ตรึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสงกรานต์สีลมถึง 15 เม.ย. กทม.จัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อตรึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเล่นน้ำสงกรานต์ 4 ป.บริเวณถนนสีลมไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน เนื่องประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะยังมีประชาชนเข้ามาเล่นน้ำอีกเป็นจำนวนมาก และยังคงตั้งอุโมงค์น้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมไว้ และเลื่อนการทำความสะอาดใหญ่ถนนสีลมไปเริ่ม เวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 เม.ย.

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานทึ่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงงานสงกรานต์ถนนสีลมว่าจากเดิมทางกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางรักร่วมกับเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการบนถนนสีลม สภาวัฒนธรรมเขตบางรัก และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดงานสงกรานต์ถนนสีลมขึ้นตั้งแต่ 12 เมษายน และมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 14 เมษายน 2558 นั้น จากการประเมินสถานการณ์โดยเปรียบเทียบกับสงกรานต์ปีก่อนๆ คาดว่าในวันที่ 15 เม.ย. จะยังมีประชาชนเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์อีกเป็นจำนวนมาก จึงพิจารณาและสั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยและตั้งจุดสกัดตลอดแนว เพื่อตรึงมาตรการการเล่นสงกรานต์ 4ป. ปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดโป๊ ปลอดแป้ง ต่อไปอีก 1 วัน นอกจากนี้ยังคงให้มีอุโมงค์น้ำรักสีลมความยาว 80 เมตร ต่อไปดัวย แต่จะไม่มีดนตรีและการแสดงบนเวทีต่อในวันที่ 15 เม.ย. ส่วนการปิดจราจรบนถนนสีลมนั้นเมื่อมีประชาชนเข้ามาเล่นน้ำอย่างหนาแน่นก็ต้องปิดการเดินรถไปบนถนนสีลมโดยปริยาย และเลื่อนการทำความสะอาดใหญ่ถนนสีลมไปเริ่ม เวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 เม.ย. เพื่อคืนพื้นผิวจราจรสู่สภาพปกติก่อน 16 เม.ย 2558


กลับขึ้นด้านบน