วิกฤตปะการัง จ.กระบี่ พบมีสภาพสมบูรณ์ดีมากไม่ถึงร้อยละ 5

วิกฤตปะการัง จ.กระบี่ พบมีสภาพสมบูรณ์ดีมากไม่ถึงร้อยละ 5

วิกฤตปะการัง จ.กระบี่ พบมีสภาพสมบูรณ์ดีมากไม่ถึงร้อยละ 5

รูปข่าว : วิกฤตปะการัง จ.กระบี่ พบมีสภาพสมบูรณ์ดีมากไม่ถึงร้อยละ 5

วิกฤตปะการัง จ.กระบี่ พบมีสภาพสมบูรณ์ดีมากไม่ถึงร้อยละ 5 ผลการสำรวจสถานภาพปะการังปี 2558 จำนวน 120,000 ไร่ใน จ.กระบี่ พบมีปะการังที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมากไม่ถึงร้อยละ 5

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านปะการัง เช่น นายธรรมศักดิ์ ยีมิน นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมเจ้าท่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง เข้าร่วมการประชุม

นายปิ่นสักก์ ระบุว่าขณะนี้สถานภาพของแนวปะการังอยู่ในภาวะวิกฤติมาก โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำชื่อดังใน จ.กระบี่ เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะตาชัย ซึ่งการสำรวจสถานภาพปะการังในปี 2558 จำนวน 120,000 ไร่ พบว่ามีปะการังที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมากไม่ถึงร้อยละ 5 และพื้นที่แนวปะการังในเขตท่องเที่ยวมีความเสื่อมโทรมมาก

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการเรียกร้องจากกลุ่มนักวิชาการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางออกและวางแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำเกณฑ์ความเสียหายร้ายแรงกับแนวปะการัง โดยอาจพิจารณาใช้มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศเขตสงวนและคุ้มครองปะการังที่เสียหายอย่างร้ายแรง โดยอธิบดี ทช. ใช้อำนาจได้โดยตรงในการประกาศ


กลับขึ้นด้านบน