พบนายทุนรุกป่า จ.เพชรบูรณ์ ปลูกยางพารากว่า 4,000 ไร่

พบนายทุนรุกป่า จ.เพชรบูรณ์ ปลูกยางพารากว่า 4,000 ไร่

พบนายทุนรุกป่า จ.เพชรบูรณ์ ปลูกยางพารากว่า 4,000 ไร่

รูปข่าว : พบนายทุนรุกป่า จ.เพชรบูรณ์ ปลูกยางพารากว่า 4,000 ไร่

พบนายทุนรุกป่า จ.เพชรบูรณ์ ปลูกยางพารากว่า 4,000 ไร่ พบนายทุนจากภาคใต้รุกป่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ปลูกยางพารากว่า 4,000 ไร่ เตรียมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์เหตุเป็นพื้นที่ลาดชันและอยู่ในเขตป่า

เจ้าหน้าที่หน่วยพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจพื้นที่อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พบการบุกรุกป่าของนายทุนที่มาจากพื้นที่ภาคใต้ปลูกยางพาราหลายหมื่นไร่ นอกจากนี้ยังพบการบุกรุกพื้นที่ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 อีกหลายพันไร่

นายอรรถพล เจริญชันษา ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ระบุว่า จากการตรวจสอบพบนายทุนมีการครอบครองพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 35 องศา ถือว่าไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ แต่ผู้ดูแลพื้นที่กลับระบุว่า มีหนังสือแสดงสิทธิการครอบครองทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบนายทุนคนเดียวกันเข้าใช้พื้นที่ในที่ดินอีกกว่า 2,000 ไร่ จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศถือว่า เป็นพื้นที่ป่าตามพรบ.ป่าไม้ 2484 ที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการขยายผลตรวจสอบต่อไป


กลับขึ้นด้านบน