สธ.เฝ้าระวังผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ติดไวรัสเมอร์ส

สธ.เฝ้าระวังผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ติดไวรัสเมอร์ส

สธ.เฝ้าระวังผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ติดไวรัสเมอร์ส

รูปข่าว : สธ.เฝ้าระวังผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ติดไวรัสเมอร์ส

สธ.เฝ้าระวังผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ติดไวรัสเมอร์ส สธ.เผยโรคติดเชื้อโคโรนา สายพันธุ์ 2012 จะยังคงระบาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงออกมาตรการป้องกันกับประชาชนที่เดินทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะตะวันออกลาง เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะห์ โดยการส่งทีมแพทย์สนาม 40 คน เดินทางไปดูแล พร้อมเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประกอบพิธีฮัจญ์เป็นเวลา 14 วัน

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ช่วงกลางเดือนส.ค. 2558 จะมีประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประมาณ 10,400 คน ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็น 1 ในประเทศตะวันออกกลางที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา สายพันธุ์ 2012 หรือ เมอร์ส-โควี

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมมาตรการไว้ 3 ระยะ คือ ก่อนที่เดินทางได้เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้กาฬหลังแอ่น ตลอดจนให้ความรู้ในการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพเบื้องต้นผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาในประเทศที่มีการระบาด ส่วนช่วงที่ประกอบพิธีฮัจญ์ประมาณ 40 วัน กระทรวงสาธารณสุขจะส่งทีมแพทย์สนาม 40 คน เดินทางไปตั้งโรงพยาบาลสนาม คอยดูแลให้ความช่วยหากเกิดอาการเจ็บป่วยและสุดท้ายเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จะให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นเวลา 14 วัน

นอกจากนี้ที่สนามบินนานาชาติทุกแห่งได้มีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย รวมถึงขอความร่วมมือสายการบินให้ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสาร หากรู้สึกว่าตัวเองมีไข้และเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา สายพันธุ์ 2012 หรือ เมอร์ส-โควี ให้รีบเข้าพบแพทย์ทันทีเพื่อเฝ้าระวังอาการ


กลับขึ้นด้านบน