กทม.เอาจริง-จัดการคนมักง่าย "ถ่มน้ำลาย-สั่งน้ำมูก"ลงถนนปรับ2,000บาท

กทม.เอาจริง-จัดการคนมักง่าย "ถ่มน้ำลาย-สั่งน้ำมูก"ลงถนนปรับ2,000บาท

กทม.เอาจริง-จัดการคนมักง่าย "ถ่มน้ำลาย-สั่งน้ำมูก"ลงถนนปรับ2,000บาท

รูปข่าว : กทม.เอาจริง-จัดการคนมักง่าย "ถ่มน้ำลาย-สั่งน้ำมูก"ลงถนนปรับ2,000บาท

กทม.เอาจริง-จัดการคนมักง่าย สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สั่งเจ้าหน้าที่ทั้ง 50 เขต เข้มงวดการรักษาความสะอาดพบใครถ่มน้ำลาย สั่งน้ำมูก ทิ้งขยะ ลงบนถนนหรือบนรถสาธารณะโดนโทษปรับ 2,000 บาท

วันที่ 8 มิ.ย.2558 นายโสภณ โพธิสป ผู้อำนวยการสำนักงานเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เตรียมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาดในย่านชุมชน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะการห้ามถ่มน้ำลายในที่สาธารณะตามมาตรา 31(1) ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดบ้วนหรือถ่มน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร หากฝ่าฝืน ถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกับผู้ที่ ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ มีความผิดตามมาตรา มาตรา 31(2) 

ทั้งนี้ตามหลักอนามัยแล้วน้ำลาย น้ำมูก นั้นถือเป็ยนขยะติดเชื้อ ที่กระบวนการกำจัดต้องทำอย่างเข้มงวดและระมัดระวังเป็นพิเศษ แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมบังคับใช้มานานกว่า 20 ปี แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้นำไปปฏิบัติหรือถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้มงวดมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นญี่ปุ่น ที่การถ่มถุยน้ำลาย หรือคายสิ่งของลงพื้นสาธารณะถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 30 วัน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 เยน คิดเป็นเงินประมาณ 300-3,000 บาท และอาจโดนบันทึกไว้ในประวัติอาชญากรรมด้วย


กลับขึ้นด้านบน