สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช

รูปข่าว : สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี 2559 ณ ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (8 ก.พ.2559) เวลา 16.18 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ ทรงจุดธูปเทียนบูชา "พระพุทธทศพลญาณ" พระพุทธรูปประจำพระอุโบสถ พร้อมทั้งทรงจุดธูปเทียนบูชา "พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร" ประดิษฐาน ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมกันนี้ ทรงเททองหล่อ "พระกริ่งเจ้าสัว (เยาวราช) รุ่น 1 ซึ่งทางวัดฯ จัดสร้างเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ มีพุทธลักษณะงดงามเป็นรูปหล่อลอยองค์ ทรงจีนใหญ่ ปางมารวิชัย พระหัตถ์ถือวชิราวุธ ใต้ฐานมีอักขระภาษาจีนว่า "เจ้าสัว " และภาษาไทยว่า "เยาวราช" มีหมายเลขทุกองค์ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่พุทธศาสนิกชนที่บริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุและสามเณร ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาได้ที่พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยารามฯ นี้

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2559 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งกรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์นี้ ภายใต้ชื่อ "ปีวอกทอง มงคลยิ่ง ลาภพูนทวี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเฉลิมฉลองในโอกาสวันตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน

ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย มีกิจกรรมภายในงานฯ ที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงวัฒนธรรมไทย-จีน นิทรรศการเทิดไท้ราชินี 84 พรรษา การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ เช่น ร้านภูฟ้า มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรฯ จุฬาฯ จำหน่ายเสื้อ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งได้อัญเชิญพระกษิติครรภโพธิสัตว์ จากเมืองจิ๋วหัวซาน สาธารณประชาชนจีน และอัญเชิญเจ้าพ่อเห้งเจียองค์แรกของประเทศไทย มาประดิษฐานในงานฯ เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่จีน

กลับขึ้นด้านบน