ศธ.ยอมรับข้อสอบโอเน็ตบางส่วนไม่ชัดเจน-เร่งแก้ปัญหาออกข้อสอบ

ศธ.ยอมรับข้อสอบโอเน็ตบางส่วนไม่ชัดเจน-เร่งแก้ปัญหาออกข้อสอบ

ศธ.ยอมรับข้อสอบโอเน็ตบางส่วนไม่ชัดเจน-เร่งแก้ปัญหาออกข้อสอบ

รูปข่าว : ศธ.ยอมรับข้อสอบโอเน็ตบางส่วนไม่ชัดเจน-เร่งแก้ปัญหาออกข้อสอบ

ศธ.-สทศ.ชี้แจงข้อสอบโอเน็ตปี 58 หลังตกเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในสื่อสังคมออนไลน์ ยอมรับการออกข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET มีปัญหาจริง เร่งหาทางแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ

กลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในวงกว้าง สำหรับข้อสอบโอเน็ตปีนี้ยากเกินไปหรือไม่และชี้วัดความรู้นักเรียนได้มากแค่ไหน วันนี้ (10 ก.พ. ) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.) ร่วมแถลงชี้แจงกรณีที่มีข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ถูกนำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ว่ามีข้อสอบโอเน็ตในปีการศึกษา 2558 ที่จัดสอบไปเมื่อวันที่ 6-7 ก.พ. 2559 เพียงข้อเดียวเท่านั้น คือคำถามว่าข้อใดผู้กระทำผิดไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายไทย แต่นักเรียนจำมาผิดเป็นข้อใดไม่ใช้กฎหมายไทย ส่วนข้ออื่นๆ เป็นข้อสอบของหลายๆ ปีรวมกัน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยอมรับว่าไม่ชัดเจน คลุมเครือและไม่สามารถวัดประเมินผลคุณภาพการศึกษาได้ ส่วนผลคะแนนสอบที่เผยแพร่ เป็นคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เพื่อใช้คะแนนในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรง ไม่ใช่คะแนนการสอบโอเน็ต ดังนั้นข้อสอบจึงมีความยาก ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยรวมต่ำมาก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังกล่าวอีกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังมานานและทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนเช่นนี้อีกโดยเห็นว่าอาจต้องเผยแพร่แนวข้อสอบล่วงหน้า เพื่อให้ครู นักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ส่วนการออกข้อสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) อาจต้องเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกร่วมออกข้อสอบและมีการตรวจข้อสอบอย่างเข้มงวด

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน