กระทรวงแรงงาน ชี้แจงค่าจ้างขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท

กระทรวงแรงงาน ชี้แจงค่าจ้างขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท

กระทรวงแรงงาน ชี้แจงค่าจ้างขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท

รูปข่าว : กระทรวงแรงงาน ชี้แจงค่าจ้างขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท

กระทรวงแรงงาน ชี้แจงค่าจ้างขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท รองปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าคณะกรรมการค่าจ้าง ยังไม่ได้สรุปว่าจะเลือกแนวทางการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบลอยตัว เป็นเพียงข้อเสนอของคณะวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น โดยยืนยันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2559 ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 300 บาท

นายอารักษ์ พรหมมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ปฏฺิเสธกรณีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการค่าจ้าง มีมติยกเลิกอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ในปี 2559 และจะนำระบบค่าจ้างลอยตัวมาใช้ว่าไม่เป็นความจริง โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2559 จะยังคงอยู่ที่พื้นฐานคือไม่ต่ำกว่าวันละ 300 บาท จะปรับลดต่ำกว่า 300 บาทไม่ได้

สำหรับแนวทางการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้าง 5 รูปแบบ ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้าง จะพิจารณาในเดือน ส.ค.นี้ ได้แก่ 1.ให้คณะอนุกรรมการค่าจ้างระดับจังหวัดเสนอตามปกติ 2.ค่าจ้างแบบลอยตัว 3.ค่าจ้างตามการพัฒนาเศรษฐกิจ 18 กลุ่มจังหวัด 4.ค่าจ้างตามกลุ่มอุตสาหกรรม และ 5.ค่าจ้างลักษณะผสมผสาน

อารักษ์ พรหมมณี รองปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่า ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะใช้แนวทางใดเพราะอยู่ระหว่างการศึกษาข้อดีข้อเสีย ส่วนที่มีการพูดถึงการจะนำรูปแบบค่าจ้างลอยตัวมาใช้นั้นเป็นเพียงแนวคิดจากคณะผู้วิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่เสนอเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นประกอบการทำวิจัยเท่านั้น คณะกรรมการค่าจ้างยังไม่มีมติในเรื่องนี้

ทั้งนี้แนวทางการปรับขึ้นค่าจ้างปี 2559 จะยังใช้แนวทางให้คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอการปรับแต่ละพื้นที่ โดยดูจากปัจจัยค่าครองชีพเป็นหลัก ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ จากนั้นคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จะสรุปแนวทางของแต่พื้นที่ให้เสร็จภายในเดือน ก.ค.2558 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาในเดือน ต.ค.นี้


กลับขึ้นด้านบน