ฝรั่งเศสออกกฎหมายให้ซูเปอร์มาร์เก็ตบริจาคอาหารเหลือจากการขาย

ฝรั่งเศสออกกฎหมายให้ซูเปอร์มาร์เก็ตบริจาคอาหารเหลือจากการขาย

ฝรั่งเศสออกกฎหมายให้ซูเปอร์มาร์เก็ตบริจาคอาหารเหลือจากการขาย

รูปข่าว : ฝรั่งเศสออกกฎหมายให้ซูเปอร์มาร์เก็ตบริจาคอาหารเหลือจากการขาย

ประเทศฝรั่งเศสออกกฏหมายให้ซูเปอร์มาร์เก็ตบริจาคอาหารที่เหลือจากการขายให้หน่วยงานการกุศลและเกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาของเน่าเสียจากอาหารที่ถูกทิ้ง

สมาพันธ์ธนาคารอาหารของฝรั่งเศสแสดงความยินดีที่วุฒิสภาเห็นชอบกฏหมายห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตทำลายอาหารที่เหลือจากการขายและให้บริจาคอาหารเหล่านี้ให้กับหน่วยงานการกุศลและเกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์แก้ปัญหาของเน่าเสียจากอาหารที่ถูกทิ้ง

โดยการลงมติของวุฒิสภาฝรั่งเศสมีขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฏรให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อปี 2558 ภายใต้กฏหมายที่ออกมา อาหารที่เหลือจากการจำหน่ายของซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำไปบริจาค รวมถึงอาหารที่หีบห่อเสียหายหรือเสียรูปและอาหารหมดอายุ แต่ยังสามารถนำไปบริโภคได้

ด้านกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแสดงความยินดีกับกฏหมายฉบับนี้เพราะจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในฝรั่งเศสมีอาหารถูกทิ้งประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อคนในแต่ละปี

กลับขึ้นด้านบน