สนช.ถก 20 ประเด็น-ดันให้อำนาจ "รัฐสภา-วุฒิฯ" ชี้ขาดวิกฤตประเทศ

สนช.ถก 20 ประเด็น-ดันให้อำนาจ "รัฐสภา-วุฒิฯ" ชี้ขาดวิกฤตประเทศ

สนช.ถก 20 ประเด็น-ดันให้อำนาจ "รัฐสภา-วุฒิฯ" ชี้ขาดวิกฤตประเทศ

รูปข่าว : สนช.ถก 20 ประเด็น-ดันให้อำนาจ "รัฐสภา-วุฒิฯ" ชี้ขาดวิกฤตประเทศ

สนช.เคาะความเห็นร่างรัฐธรรมนูญส่ง กรธ. ส.ส.เขตใหญ่ เขตละไม่เกิน 3 คน ส.ว.สรรหา คงอำนาจถอดถอนนักการเมือง ตัดหลักการเสนอชื่อนายกฯพรรคละ 3 รายชื่อ แยกหมวดปฏิรูป ออกจากบทเฉพาะกาล ให้รัฐสภาหรือวุฒิสภา เป็นผู้ชี้ขาดกรณีเกิดวิกฤตประเทศ

วันนี้ (12 ก.พ.2559) เมื่อเวลา 11.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณารายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ที่คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ได้รวบรวมความเห็นของสมาชิกและพิจารณาเสร็จแล้ว นายกล้านรงค์ จันทิก รองประธานกรรมาธิการฯ ได้รายงานสรุปประเด็นข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น โดยกล่าวถึงข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างการเมือง โดยเริ่มที่กระบวนการได้มาซึ่ง ส.ส.ที่เสนอให้แบ่งเป็นเขตใหญ่ ส.ส.ไม่เกิน 3 คน การกาบัตรสองใบเพื่อลดการซื้อเสียง เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกบุคคลต่างจากพรรค และข้อเสนอการคิดคำนวณคะแนนแบบสัดส่วนผสมที่ไม่เป็นการตัดโอกาสพรรคการเมืองขนาดเล็ก

ส่วนการได้มาซึ่ง ส.ว.ควรให้มาจากการสรรหาจากกลุ่มสังคมหรือกลุ่มอาชีพทั้งหมดเพื่อความเป็นอิสระจากพรรคการเมืองในการทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบถ่วงดุล โดยให้มีความเข้มงวดในการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา รวมถึงเสนอให้คงอำนาจถอดถอนไว้เพื่อเป็นมาตรการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอตัดหลักการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าพรรคละ 3 รายชื่อ เพราะไม่มีความเหมาะสมหากผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่ได้รับเลือกเป็น ส.ส. แต่กลับได้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนให้ถูกโจมตีว่าไม่เป็นประชาธิปไตย

ขณะที่ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือจากโครงสร้างการเมือง เช่น การเสนอให้มีหมวดปฏิรูปประเทศ แยกออกจากบทเฉพาะกาล เช่นเดียวกับแนวทางของ สปท.และคณะรัฐมนตรี รวมถึงเสนอให้มีกลไกแก้ไขวิกฤตทางการเมือง หากไม่มีช่องทางการเมืองแก้ไขปัญหาได้ให้เป็นอำนาจรัฐสภาหรือวุฒิสภาเป็นผู้วินิจฉัยทางแก้ไขวิกฤต และให้เป็นอำนาจประธานศาลรัฐธรรมนูญ เรียกประชุมร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อให้กลับคืนปกติโดยเร็ว

กลับขึ้นด้านบน