"ประยุทธ์" ชู 3 หลักการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ

"ประยุทธ์" ชู 3 หลักการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ

"ประยุทธ์" ชู 3 หลักการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ

รูปข่าว : "ประยุทธ์" ชู 3 หลักการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ

นายกรัฐมนตรีประกาศที่จะไม่ยอมถูก "สนตะพาย" ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเดินหน้าปฏิรูปประเทศ พร้อมชี้แจง 3 หลักการสำคัญของการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรม แม้จะต้องใช้เวลาก็ตาม

บทความ"จากใจนายกรัฐมนตรี" จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" ฉบับวันที่ 15 ก.พ.2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. อ้างอิงว่า "Rome wasn't built one day" ซึ่งหมายถึงกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว ฉันใดก็ฉันนั้น ประเทศไทยแม้จะถูกสร้างมานานแล้วแต่ก็ไม่อาจหยุดนิ่ง ที่จะปฏิรูปประเทศเพื่อไม่ให้คนไทยพลัดหลงหรือตกหล่นจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก

โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำในหลักการสำคัญของการเดินหน้าปฏิรูป คือ การวางรากฐานการพัฒนา การพัฒนาพื้นฐานการขับเคลื่อนประเทศ และการอาศัยประชารัฐ พร้อมกับชี้ว่ารัฐบาลกำลังผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพการปฏิรูปในมิติอื่นภายใต้ 3 ฐานสำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐาน บรรทัดฐานทางสังคมและมาตรฐานสากล

ช่วงท้ายของบทความที่อ้างถึงมาตรฐานสากลนั้น นากยรัฐมนตรี ระบุว่า จะไม่ยอมถูก "สนตะพาย" ชี้นำเพื่อแสวงหาประโยชน์ จนกลายเป็นไม้หลักปักเลนทิ้งหลักการแต่จะผสมผสานสร้างความกลมกลืนโดยไม่ละเลยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

 

กลับขึ้นด้านบน