เครือข่ายชายแดนใต้ยื่น สผ.ประเมินผลกระทบใหม่ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา-ท่าเรือ ทับที่มัสยิด-กุโบร์

เครือข่ายชายแดนใต้ยื่น สผ.ประเมินผลกระทบใหม่ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา-ท่าเรือ ทับที่มัสยิด-กุโบร์

เครือข่ายชายแดนใต้ยื่น สผ.ประเมินผลกระทบใหม่ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา-ท่าเรือ ทับที่มัสยิด-กุโบร์

รูปข่าว : เครือข่ายชายแดนใต้ยื่น สผ.ประเมินผลกระทบใหม่ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา-ท่าเรือ ทับที่มัสยิด-กุโบร์

เครือข่ายประชาชนและนักศึกษาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และท่าเทียบเรือ อ.เทพา จ.สงขลา เข้ายื่นหนังสือถึงผู้แทนเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้เริ่มจัดทำกระบวนการป

วันนี้ (15 ก.พ.2559) เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพหรือกลุ่มเปอร์มาส เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้เริ่มกระบวนการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโครงการท่าเทียบเรือใหม่ทั้งหมด เนื่องจากขั้นตอนรับฟังความเห็นของประชาชน 3 ครั้งที่ผ่านมา ไม่เปิดให้กลุ่มคนเห็นต่างเข้าร่วมในเวที นอกจากนี้ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดทำ EHIA ว่าอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการ

นอกจากผลกระทบที่เกิดกับชุมชน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคมแล้ว หากกระบวนการจัดทำ EHIA ไม่รอบด้าน ตัวแทนจาก จ.ปัตตานี ยังกังวลว่าอาจเป็นเงื่อนไขใหม่ของปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่โครงการมีมัสยิด และกุโบร์หรือสุสานอิสลาม โรงเรียนปอเนาะเก่าแก่ รวมถึงวัดและชุมชนที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่

ขณะเดียวกันเครือข่ายได้ยื่นขอข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมถึงเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อขอรายละเอียด EHIA แต่รองเลขาธิการฯ ผู้แทนรับหนังสือ แจ้งว่าไม่สามารถให้คัดสำเนาได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งกลับไปแก้ไขและยังไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ ซึ่งต้องนำรายละเอียดที่ชาวบ้านร้องขอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่

 

 

กลับขึ้นด้านบน