พระสงฆ์รวมตัวที่พุทธมณฑล กำหนดท่าทีกรณีเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช

พระสงฆ์รวมตัวที่พุทธมณฑล กำหนดท่าทีกรณีเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช

พระสงฆ์รวมตัวที่พุทธมณฑล กำหนดท่าทีกรณีเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช

รูปข่าว : พระสงฆ์รวมตัวที่พุทธมณฑล กำหนดท่าทีกรณีเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช

วันนี้ (15 ก.พ.2559) พระสงฆ์จากหลายจังหวัดทยอยมารวมตัวที่พุทธมณฑล เพื่อกำหนดท่าทีกรณีการเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่

พระเมธีธรรมาจารย์ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้พระสงฆ์จากหลายจังหวัด เดินทางมารวมตัวที่พุทธมณฑล โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญคือ กรณีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในกรรมการมหาเถรสมาคมถูกดูหมิ่นจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

นอกจากนี้มีข้อสังเกตถึงความพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และความล่าช้าในการเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญให้ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ โดยพระเมธีธรรมาจารย์ ระบุว่า คณะสงฆ์ที่มารวมตัวกันจะพักค้างภายในพุทธมณฑล 1 คืน ก่อนร่วมกันกำหนดท่าทีเพื่อแสดงจุดยืนต่อรัฐบาล

ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ (15 ก.พ.2559) ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชาวพุทธจะนัดหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และตัวแทนฝ่ายความมั่นคงถึงแนวทางการเคลื่อนไหวและข้อเรียกร้องต่างๆ

กลับขึ้นด้านบน