อบต.เขาหลวงปิดประตูขวางชาวบ้านฟังประชุม ถกไฟเขียว "เหมืองทอง" ใช้ที่สาธารณะต่อได้

อบต.เขาหลวงปิดประตูขวางชาวบ้านฟังประชุม ถกไฟเขียว "เหมืองทอง" ใช้ที่สาธารณะต่อได้

อบต.เขาหลวงปิดประตูขวางชาวบ้านฟังประชุม ถกไฟเขียว "เหมืองทอง" ใช้ที่สาธารณะต่อได้

รูปข่าว : อบต.เขาหลวงปิดประตูขวางชาวบ้านฟังประชุม ถกไฟเขียว "เหมืองทอง" ใช้ที่สาธารณะต่อได้

ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยวังสะพุงปิดป้ายคำสั่ง "พื้นที่เขตควบคุม...ห้ามเข้า" กันชาวบ้านขวางประชุม อบต.เขาหลวง เพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อทำเหมืองทองต่อ ขณะที่ชาวบ้านขอสื่อมวลชนและสาธารณะช่วยกันจับตาการประชุมพรุ่งนี้

วันนี้ (15 ก.พ.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 14.00 น. ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน อ.วังสะพุง จ.เลย ประมาณ 200 คน เดินทางมาที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง (อบต.เขาหลวง) ตามที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือขอใช้สถานที่ราชการ คือ อบต.เขาหลวง ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.2559 เพื่อรอติดตามผลการประชุมสภา อบต.เขาหลวง สามัญสมัยครั้งที่ 2 เพื่อลงมติในวาระค้างพิจารณา กรณีขอต่ออายุขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก ตามประทานบัตรที่ 26968/15574, 26969/15575, 26970/15576 และ26973/15560 บนภูทับฟ้า หมู่ 3 บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง ซึ่งมีการยื่นขอให้เป็นการประชุมลับ

อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวบ้านเดินทางไปถึงที่ อบต.เขาหลวง กลับมีกุญแจปิดล็อกประตูทางเข้า โดย นายก อบต.ได้ทำหนังสือตอบ ไม่ให้ใช้สถานที่และมีการตั้งเต็นท์ ซึ่งคาดว่าเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่มารักษาความสงบบริเวณ 2 ฝั่งด้านหน้าของ อบต.เขาหลวง

สำหรับเหตุผลที่ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ ตามหนังสือตอบคือ "เนื่องจากมีคำสั่งจากผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยวังสะพุง ให้พื้นที่เป็นเขตควบคุมห้ามเข้า" จากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. มีเจ้าหน้าที่ทำการติดป้าย "พื้นที่เขตควบคุม...ห้ามเข้า ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยวังสะพุง" บริเวณหน้าประตูทางเข้า อบต.เขาหลวง

สำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าว ต่อเนื่องจากในช่วงเช้าวันนี้ (15 ก.พ. 2559) กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ประมาณ 150 คน เดินทางไปที่ศาลากลาง จ.เลย เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เรื่องการคัดค้านการประชุมลับที่สภา อบต.เขาหลวง ในวันที่ 16 ก.พ.2559 เนื่องจากการประชุมสภา อบต.เขาหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้านการนำวาระพิจารณาการต่ออายุการใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ในการทำเหมืองทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด และพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ หรือขยายพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแปลงใหม่บนภูเหล็กที่ค้างมาตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.2558 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการลงมติได้ แต่พบว่ามีการขอเปิดประชุมลับในวันที่ 16 ก.พ.นี้ เพื่อพิจารณามติที่ค้างอยู่ดังกล่าว

ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ระบุว่า เหตุผลที่ชาวบ้านต้องคัดค้านการประชุมลับนี้ เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งของชาวบ้านกับเหมืองทองยังคงมีอยู่ก่อนแล้ว ยิ่งไม่ควรเร่งการขออนุญาตเปิดเหมืองรอบใหม่ และมีข้อเสนอ ดังนี้ 1.ให้ไม่มีการประชุมลับ 2.ให้เลื่อนการประชุมการลงมติการอนุญาตพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ ส.ป.ก.ออกไปก่อน โดยเมื่อเวลา 09.50 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้ตรวจราชการสำนักนายก และผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมลงมารับหนังสือของชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังการยื่นหนังสือให้ผู้ว่าฯ ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 11.15 น. ตัวแทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ส่วนหนึ่งได้เดินทางไปยื่นหนังสือ 3 ฉบับให้กับนายสมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต.เขาหลวง ที่ อบต.เขาหลวง โดยหนังสือดังกล่าวประกอบด้วย 1.หนังสือคัดค้านการประชุมลับ 2.หนังสือขอเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงประมาณ 300 คน เพื่อติดตามการอภิปรายของสมาชิก อบต. และรับฟังการพิจารณาการขอต่ออายุพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก และ 3.หนังสือขอใช้สถานที่ราชการ อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.2559นางระนอง กองแสน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน กล่าวว่า การประชุมลับที่เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานรัฐกลัวว่าชาวบ้านจะไปหยุดการประชุมไม่ให้มีการผ่านวาระดังกล่าว เป็นสัญญาณว่าจะดันให้มีการเปิดทำเหมืองให้ได้ แต่สำหรับชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว การประชุมดังกล่าวไม่ควรเป็นความลับกับชาวบ้าน สภา อบต.ไม่ควรตัดสินใจแทนผู้ได้รับผลกระทบ หากเหมืองได้รับอนุญาตก็จะดำเนินการไปได้อีก 10 ปี และจะไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ดำเนินการอยู่เดิม แต่จะขยายไปยังพื้นที่ภูเหล็กและนาโป่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 300 กว่าแปลงที่บริษัทได้ประทานบัตร ขณะที่ปัญหาเก่ายังไม่ได้แก้ไขเพื่อให้ชาวบ้านไว้วางใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบขึ้นอีก

นางระนอง กล่าวว่า เราจะคัดค้านให้ถึงที่สุด ก็จะได้เห็นกันพรุ่งนี้ว่ารัฐไม่เห็นแก่ชุมชน แต่เห็นแก่ผู้ประกอบการ โดยข้อมูลจากป่าไม้บอกว่าการให้ใช้พื้นที่อยู่กับ อบต.จะให้ผ่านหรือไม่ หากผ่านเหมืองก็เดินหน้าต่อไปได้ เพราะถือว่าหน่วยงานพื้นที่อนุญาต

ชาวบ้านนาหนองบง ระบุว่า ชาวบ้านจะจับตาการประชุมในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะเริ่มต้นเวลา 09.00 น. แต่เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีการเกณฑ์กำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากมากั้นไม่ให้ชาวบ้านเข้าร่วม ชาวบ้านจึงยืนยันที่จะปักหลักรอตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 15 ก.พ.เป็นต้นไป และอยากเชิญชวนให้สื่อมวลชนและสาธารณะร่วมติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

กลับขึ้นด้านบน